Fersterking bestjoer troch Paul van Dijk

Wakkere wiis binne wy mei de útwreiding fan it bestjoer yn ‘e persoan fan Paul van Dijk. Paul wennet yn Warkum, is dichter, yllustrator en muzikant. Hy makket foarstellings mei syn eigen teatergroep Knûkel. Paul debutearre mei it berneboek Renske wol stoer wêze. Mei dêrnei noch in pear boeken op syn namme is er dit jier debutearre as dichter mei de bondel Famke fan snie. Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer Paul van Dijk, dy’t no ek bestjoerslid fan It Skriuwersboun oan syn biografy taheakje kin.
Mochten jo yn it ferline noch net mei Paul yn ‘e kunde kommen wêze, dan sil dat meikoarten grif barre!

Foto: Marcel Hectors
Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *