Nijjiersbuorrel op 10 jannewaris 2020

It bestjoer fan it Skriuwersboun nûget harren leden graach út foar de nijjiersbuorrel dy’t op 10 desimber yn De Basui te Ljouwert holden wurdt. Lykwols, binne ek net-leden fan herten wolkom!

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *