Oprop om ferhalen en essees te skriuwen

Frysk literêr tydskrift Ensafh ropt jo op om ferhalen, besprekken en essees te skriuwen.

It lêste Ensafh-nûmer fan 2018 sil wijd wêze oan it Fryske proaza, mei dêryn ferheljend proaza, besprekken en essees.

It nûmer sil de titel ‘It geheim fan Fryslân’ meikrije. Dêrmei wurdt referearre oan it feit dat Fryske romans en ferhalebondels hieltyd minder lêzen wurde. De Fryske lêskultuer stiet ûnder druk. It Fryske proaza wurdt sa stadichoan in geheim.

Ensafh nûget proazaskriuwers en wa’t de ambysje hat om ferhalen te skriuwen út om wurk foar dat nûmer yn te stjoeren. Dat kinne teksten wêze fan 1000 oant 2000 wurden. It stiet jo frij mar foar in bydrage oan dit nûmer soene jo faaks útgean kinne fan it tema ‘It geheim fan Fryslân’. It soe de redaksje fan Ensafh tige oanstean as wy yn dat nûmer in moai ferskaat oan nij Frysk proaza publisearje kinne.

Wat de essees oangiet nûgje wy jo út om jo idee(ën) op papier te setten oer de mooglike oanpak fan de soarchlike situaasje dat de merk foar Fryske boeken sa krompen is.

De ynstjoering slút op 20 novimber. Bydragen kinne maild wurde nei redaksje@ensafh.nl

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *