Ynternasjonale Memmetaledei op 21 febrewaris

De lêste jierren fiert it EBLT Ynternasjonale Memmetaledei by Filmhûs Slieker mei films en dokumintêres makke foar, oer en/of troch ferskate taalminderheden. Yn 2021 komt it oars, mei’t wy de kommende tiid noch net by-inoar komme kinne. Dêrom wol it EBLT dit jier digitaal omtinken jaan oan dizze bysûndere dei, mei it ynisjatyf fan it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD).

It NPLD en har leden diele op 21 febrewaris in kompilaasjefilm mei sprutsen kulturiele uterings yn minderheidstalen. In foarbyld dêrfan is de Bertsolaritza yn it Baskysk. Dat is poëzij, slam, ymprovisaasje, entertainment en muzyk tagelyk. Yn kulturiel jier 2018 krige it in Fryske wjergader, bartelje. It EBLT lit it barteljen oer oan de Basken, harren ynstjoering is poëzij mei muzyk en byld mei in fideo fan Dichter fan Fryslân Nyk de Vries.

It tema foar Memmetaledei 2021 is ‘meartaligens ûnderhâlde foar ynklúzje yn edukaasje en mienskip’ (fostering multilingualism for inclusion in education and society). Sûnt 2000 wurdt de Ynternasjonale Memmetaledei fierd om beide it ferskaat oan taal en kultuer en meartali-gens te befoarderjen.

Foar mear ynformaasje sjoch de websiden fan it NPLD en it EBLT.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *