Jetske Bilker wint de Gysbert Japicxpriis

Tige grutsk binne wy as Skriuwersbûn dat ús lid Jetske Bilker dizze priis wûn hat foar har boek “Spegel en sonde”. It sjueryrapport wie frij dúdlik oer it wêrom: Yn it boek “ferbynt se op in yntrigearjende wize in suver klinyske analyze mei in flotte fertelstyl en in fine humor“.

De priis wurdt op 14 oktober útrikt yn Boalsert, en neist de eare en oarkonde krijt Jetske ek 10.000 euro as priis en 5.000 euro om it boek oersette te litten. Jetske is neist skriuwster ek in betûft oersetster, dus we binne benijd!

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *